Tag Archives: tran quang hai ‘s workshop of overtone singing

TRAN QUANG HAI ‘s workshop of overtone singing in BERLIN (GERMANY) SATURDAY 18 MARCH 2016 from 10:00 to 18:00

Standard

TRAN QUANG HAI ‘s workshop of overtone singing in BERLIN (GERMANY)
SATURDAY 18 MARCH 2016 from 10:00 to 18:00
Contact: thangnghiem@web.de
tel: 030/7826394
mobile: 0151/23268222
Khóa dạy hát đồng song thanh do TRẦN QUANG HẢI đảm nhiệm tại BERLIN (ĐỨC)
Thứ bảy 18 tháng 3, 2016 từ 10giờ tới 18giờ
Liên lạc: thangnghiem@web.de
Điện thoại: 030/7826394
Điện thoại di động: 0151/23268222

tqh berlin diphonie mars 2016

 

TQH BERLIN 2 MARS 2016