Tag Archives: suy nghĩ riêng

NHẠC SƯ VĨNH BẢO : SUY NGHĨ RIÊNG

Standard

Image

 

 SUY NGHĨ RIÊNG.

         

Âm nhạc gắng liền với cuộc sống sâu kín của tôi và tôi ôm chầm lấy nó.

                   

 “Nắn cung giọng oán từng hơi thở,

Gởi với đường tơ muôn mảnh lòng,

Công danh phú quí, tranh vân cẩu,

Ai lợi, ai danh, mặc tình ai ……”

                           

                               Chân dung tự họa.

Chín mươi bảy tuổi, tâm huyết vẫn còn.

Như cây cổ thụ, che bóng cành non,

Muốn trao báu vật, cả đời tích lũy,

Cho cả mọi người, không chỉ cháu con …..

Mắt vẫn sáng, không danh lợi che lấp,

Tinh thân trẻ trung, vật chất xem thường, 

Nặng đời người chỉ hai chữ Tình thương,

 

Mổi khi ngồi lại đàn, tôi cảm thấy mình đang đắm chìm trong trạng thái tỉnh lặng gần với Thiền. Điều nầy giúp cho tôi thắng được chính mình , hầu bằng lòng với cái tối thiểu mà cuôc sống mang lại/ Phản kháng cũng chẳng được gì bỡi nó chỉ đãi ngộ cho những ai ít đòi hỏi, biết phục tùng..

                   .

Thế kỷ của chúng ta, đã cho chúng ta chứng kiến sự chinh phục sáng chói của khoa học trong tất cả các lĩnh vực. Trong thế giới tân tiến, không ai chối cãi được sự

quan trọng của chất xám.

Người trí thức có quyền được hưởng sự kính trọng và khâm phục của cả nhân loại.

Trí thức đích thực, nhân cách đi đôi với văn hóa, có lối sống khép kín, không để lộ tâm tư/.

Giao tiếp với trí thức mà chỉ dựa theo sách vở, dư luận, cấp bằng, chọn người cùng

đồng phục, cùng suy nghĩ, như thế là thiếu suy nghĩ sâu xa và đúng đắn ,

 

04-03-2014

NGUYỂN VĨNH-BẢO