Tag Archives: mark van tongeren

Overtone Singing – Mark Van Tongeren, interview in Shanghai, CHINA

Video

Published on Sep 27, 2013
Mark Van Tongeren explains overtone singing, and gives a demonstration on the Shanghai metro – because why not?

Mark Van Tongeren is an ethnomusicologist and singer who lives in Taiwan. He has extensively studied overtone singing techniques around the world and is the author of Overtone Singing which covers the scientific and spiritual aspects of overtone singing traditions around the world. For more information on Mark and his work, check out his website at http://www.fusica.nl

Interview by Pete Jackson
Filming & editing by Peter Dixon

Weekly Voice Yoga classes 2014 given by MARK VAN TONGEREN, TAIWAN

Standard

Weekly Voice Yoga classes 2014

3012014

Image

 Mark Van Tongeren

L1050442

VOICE YOGA

will be the name for what was called Voice of Dao for a little more than one year. Somehow ‘Voice of Dao’ never fully resonated. And yoga is part of our practice, more than any kind of daoist practice.

For those unfamiliar with Voice Yoga, the information about Voice of Daoposted earlier still stands. We continue to use the voice in its immense richness, not only as a musical instrument, but as our primary tool to communicate and exist through/with/for/from sound . In Voice Yoga, sound, silence and resonance become a mirror for the self. The sounds produced by ourselves,  allows us to ‘see’ ourselves more clearly, to hear what’s living deep inside us. In ever-growing cycles of creating and perceiving we learn about music and sound, about ourselves and about the environment. A ‘quintessence of science, sound and self’ as I  called it inmy book Overtone Singing.

Here are the new dates until the Summer.

EVERY THURSDAY, 10-12 AM

JANUARY 9, 16, 23, 28 (note: 28 is a tuesday)
FEBRUARY please take note! the training centre is not available this month. Weather permitting, we do our class in Da’an park. Meeting point is the open-air theatre, on the stage.
FEBRUARY     (6 = holiday), 13, 20, 27
MARCH         6, 13, 20, 27
APRIL         3, 10, 17, 24
MAY         1, 8, 15, 22, 29
JUNE     5, 12, 19

Place: Canjune Training Centre, 4th Floor, number 4 , Lane 151, Fuxing South Road, Section 2, (this is about 20 meters from the corner of FuXing South Road, go up the stairs to the hairdresser and take the elevator to 4F; if you’re early the streetdoor may be closed). Nearest MRT: Technology Building (10 min. walk). Telephone training centre: 02 – 27 00 72 91.

http://fusica.wordpress.com/2014/01/03/weekly-voice-yoga-classes-2014/

ROLLIN RACHELE & MARK VAN TONGEREN : Incognito ergo sum / Boventoonzangmarathon / Openbare verdediging, THE NETHERLANDS

Standard
     
Incognito ergo sum / Boventoonzangmarathon / Openbare verdediging
 
letter size

In het kader van zijn promotie op de dissertatie Grenzen van het hoorbare: over de meerstemmigheid van het lichaam, heeft de Academie der Kunsten van de Universiteit Leiden het genoegen je uit te nodigen voor de volgende gebeurtenissen:

Incognito ergo sum

Cogito ergo sum (Descartes): ik denk, dus ik ben
Incognito (Van Dale): het verborgen houden van de identiteit

Incognito ergo sum. De gevleugelde uitspraak van René Descartes, aangepast aan onze tijd, is de leidraad voor de geluidsverkenningen van het Superstringtrio. Dit trio bespeelt geen snaren en telt slechts twee vaste leden. Parallel aan natuurkundigen die wetmatigheden proberen op te sporen in fijntjes trillende onzichtbare ‘materie’, graaft het Superstringtrio naar de verborgen orde en chaos van de toon. Het vraagt zich af: is het mogelijk om onszelf via de muziek een spiegel voor te houden? Of is het de muziek die zich aan ons spiegelt?

De techniek van het boventoonzingen is één van de vertrekpunten van Mark van Tongeren’s onderzoek Grenzen van het hoorbare, een zoektocht naar de rol van boventonen en timbre in de stem. In de voorstelling worden impliciet gezongen boventonen (zoals in The Ground beneath my Ears) afgewisseld met expliciet gezongen boventonen van de Permutationes (van de compositiecyclus 0…), waarmee het Superstringtrio diep doordringt in de matrix van de boventoonreeks. De unieke kwaliteiten en ratio’s van akkoorden van harmonischen leiden naar een nulpunt (o.) van de auditieve waarneming.

De prijs die betaald moet worden om hun vragen te beantwoorden, is niets minder dan het uitwissen van de eigen identiteit van de zangers. Uiteindelijk beseffen zij niet de virtuoze heersers op hun muzikale terrein te zijn, en geven zij zich over aan de wetmatigheden van geluid die hen vorm geven. Daarom besluiten zij hun samenklanken niet langer te kiezen, maar de boventoonreeks zichzelf tegen te laten komen. Ze betreden ongehoorde, gezongen ruimtes op de grens van het menselijke en het onmenselijke …

Uitvoerders:
Rollin Rachele, stem
Mark van Tongeren, stem
Daphne van Tongeren, licht-performance
Horst Rickels: regie-aanwijzingen
Maksim Shaposhnikov: spreker

Zondag 10 en dinsdag 12 maart 2013. Deuren open 18:00. Aanvang rond 18:30.
Plantage Doklaan 8-12, 1018 CM Amsterdam.
Tramlijn 9 en 14, halte Plantage Middenlaan. Parkeergarage: Waterlooplein.
Zie ook www.dokzaal.nl 

Het verdient aanbeveling Uw komst aan te kondigen via deze link: https://docs.google.com/forms/d/1Lya8FKDgXj7WmtyXRWrEusSUZRkjgX0wzLJApMbZbNY/viewform?pli=1, of via het emailadres 
grenzenvanhethoorbare@gmail.com.

Boventoonzangmarathon: 0… op de werkvloer

In een kleine werkkamer aan het Rapenburg 38, met een uitstekende akoestiek, werden ooit de eerste opnames van de 0… (‘Nulpunten’) gemaakt, een cyclus van composities rondom stem, boventonen en timbre gecomponeerd door promovendus Mark van Tongeren. Ter voorbereiding van de tweede uitvoering en de verdediging van het proefschrift sluiten zanger Rollin Rachele en de promovendus zich opnieuw op in deze rustige werkkamer, om bezoekers drie uur lang onder te dompelen in ongehoorde combinaties van grond- en boventonen. Gedurende deze marathon mogen steeds één of enkele toehoorders de kamer betreden. Voor elke bezoeker zingen de heren een op maat gesneden constellatie van grond- en boventonen, vakkundig geselecteerd uit van Tongeren’s Permutationes door componist Paul Oomen. Het vertrekpunt is steeds een ‘droge’, systematische uitvoering van de 0…, maar de zangers en de componist laten zich al doende leiden door de unieke persoonlijkheid van elke Permutatio én die van de toehoorders. Zonder te spreken, maar met behulp van gebaren, onstaat er een lange, doorlopende compositie: het vlees aan de botten van de 0… .

Mark van Tongeren over de Permutationes: “De stemmen van Rollin Rachele en mijzelf moeten niet zozeer virtuositeit of het miraculeuze van boventoonzang tentoonspreiden, maar zich, in tegendeel, richten op de meest basale, en soms haast kinderlijk eenvoudige structuren van de boventoonreeks. Er moest niets meer bij de bestaande vormen van boventoonzang. Er moest ietsaf. Op deze manier zou ik een soort nulpunt in het bereik van onze auditieve wereld kunnen formuleren. De Permutationes zijn het antwoord op deze vraag, en vormen het uitgangspunt van de compositiereeks 0… .”

Lees meer over de 0… hier

Uitvoerders:
Rollin Rachele, Mark van Tongeren: stem
Paul Oomen: live compositorische directie

Maandag 11 maart 2013, van 13:30 tot 16:30.
Er is gedurende deze tijd vrije inloop, maar gezien de zeer beperkte ruimte worden
er steeds 1 tot 4 luisteraars tegelijk de kamer ingelaten, alnaar gelang de drukte.
Academie der Kunsten, Rapenburg 38, Leiden.

Openbare verdediging
Mark van Tongeren verdedigt zijn proefschrift
Grenzen van het hoorbare: over de meerstemmigheid van het lichaam.

In onze cultuur worden vokale harmonischen pas sinds enkele decennia ingezet als een zelfstandig muzikaal element. Grenzen van het hoorbare verkent de veranderende verhouding tussen zangers, luisteraars en boventonen. Als onderzoeksmethode zijn onder andere composities (Nulpunten) ontwikkeld, die pogen het boventoonzingen, en daarmee het sonische bronmateriaal van het menselijk lichaam, van de grond af op te bouwen. Zij vormen de aanleiding voor een nader onderzoek naar werkelijkheid en illusie van onze auditieve wereld. Aan de hand van zijn ervaringen met Tibetaanse monniken en Sardijnse broederschappen en met het ‘transverbale’ oeuvre van Michael Vetter, ontwikkelt Mark van Tongeren het begrip ‘meerstemmigheid van het lichaam.’ Volgens hem ligt het laatste woord echter bij de lezers/luisteraars: met de cd Hier begint het en de voorstelling Incognito ergo sum daagt hij hen uit de grenzen van het hoorbare te verleggen.

Promotoren: Prof. Frans de Ruiter, Prof. Dr. Ben Arps, Dr. Marcel Cobussen, Prof. Dr. Joep Bor

Woensdag 13 maart 2013, 13:45
Academiegebouw. Rapenburg 73, Leiden
Men betreedt het Academiegebouw via de linkeringang. De verdediging vindt plaats in de Senaatskamer op de eerste verdieping aan de rechterkant.

Het aantal zitplaatsen voor de verdediging is beperkt en we willen ook in verband met de receptie graag weten hoeveel mensen van plan zijn te komen. Kondig zo mogelijk je komst aan via en anders per email: t.soekkha@hum.leidenuniv.nl, of eventueel per telefoon: 071 – 5272999.

Het Superstringtrio
Het Superstringtrio bespeelt geen snaren, telt twee vaste leden en gelooft heilig in illusies. Parallel aan natuurkundigen die wetmatigheden proberen op te sporen in fijntjes trillende onzichtbare ‘materie’, graaft het Superstringtrio naar de verborgen orde en chaos van de toon. Het vraagt zich af: is het mogelijk om de muziek, en daarmee onszelf, een spiegel voor te houden? Of houden we onszelf voor de gek, en is het de muziek die zich aan ons spiegelt?

 
Rollin Rachele (Foto: Jochem Hartz)

Rollin Rachele (www.overtonesinging.com) is wereldwijd actief als zanger, docent en componist en betrokken bij vele samenwerkingsverbanden op het gebied van muziek en theater. Hij specialiseert zich in boventoonzang, wat hij sinds 1979 beoefent. Hij heeft onlangs een vierjarige opleiding Hindoestaanse vokale muziek afgerond aan Bharatiya Vidya Bhavan in Londen, onderdeel van het Trinity Laban conservatorium. Hij werkt regelmatig met Unstructured Light, een multi-disciplinaire theatergroep. Hij is auteur van een boek over boventoonzang, waarvan binnenkort een derde herziene editie uitkomt, en bracht een muziekvideo en drie cds uit.


Mark van Tongeren (Foto: Jochem Hartz)

Mark van Tongeren is musicoloog, zanger en geluidskunstenaar. In 1993 toog hij voor het eerst naar Zuid-Siberië om onderzoek te doen naar het keelzingen, waarbij één zanger meerdere tonen tegelijk ten gehore brengt. Hij is vooral bekend vanwege zijn werk als onderzoeker en uitvoerder van het boventoonzingen. Hierover publiceerde hij aan het begin van dit millennium eenengelstalig boek dat als een standaardwerk beschouwd wordt. Van Tongeren speurt als musicus/ performer/ onderzoeker van meet af aan naar de grenzen van het menselijk stembereik, van muziek en geluid, en van het gehoor.

http://www.fusica.nl/?#id47

FUSICA

Mark van Tongeren

10+11+12+13 March 2013

Performances
Leiden / Amsterdam
+
PhD Defense
Leiden University
… Read more / Lees meer

SMITHSONIAN FOLKWAYS : Throat Singing A unique vocalization from three cultures

Standard

Documentation and Dissemination of Traditional Music and Sound

Throat Singing

A unique vocalization from three cultures

Throat-singing, a guttural style of singing or chanting, is one of the world’s oldest forms of music. For those who think the human voice can produce only one note at a time, the resonant harmonies of throat-singing are surprising. In throat-singing, a singer can produce two or more notes simultaneously through specialized vocalization technique taking advantage of the throat’s resonance characteristics. By precise movements of the lips, tongue, jaw, velum, and larynx, throat-singers produce unique harmonies using only their bodies. Throat-singing is most identified with parts of Central Asia, but it is also practiced in northern Canada and South Africa where the technique takes on different styles and meanings.

Tuva

Tuva is a predominantly rural region of Russia located northwest of Mongolia. There, throat-singing is calledKhöömei. Singers use a form of circular breathing which allows them to sustain multiple notes for long periods of time. Young Tuvan singers are trained from childhood through a sort of apprentice system to use the folds of the throat as reverberation chambers. Throat-singing in Tuva is almost exclusively practiced by men, although the taboo against women throat-singers, based on the belief that such singing may cause infertility, is gradually being abandoned, and some girls are now learning and performing Khöömei. The Tuvan herder/hunter lifestyle, with its reliance on the natural world and deeply-felt connection to the landscape, is reflected in this Tuvan vocal tradition. With their throat-singing, Tuvans imitate sounds of the natural surroundings—animals, mountains, streams, and the harsh winds of the steppe. Throat-singing was once only a folk tradition, practiced in the windy steppe, but it is now embraced as an emblem of Tuvan identity and more often performed by professionals in formal settings.

Inuit

The Inuit are the indigenous peoples of northern Canada. Unlike Tuvan throat-singing, the Inuit form of throat-singing is practiced almost exclusively by women. It is also a more communal form of singing than the Tuvan variety, usually performed in groups of two or more women. Their technique relies more on short, sharp, rhythmic inhalations and exhalations of breath. It was traditionally used to sing babies to sleep or in games women played during the long winter nights while the men were away hunting. Throat-singing was banned in the area over 100 years ago by local Christian priests, but it is experiencing a recent revival, especially among younger generations who believe that learning it from their elders connects them with Inuit strength and tradition.

Xhosa

The Xhosa people of Bantu origins are indigenous to present-day southeast South Africa. Nelson Mandela and Desmond Tutu are famous Xhosa. The Xhosa people have a deep and unique style of throat singing, also calledeefing. Two notes are produced one tone apart while higher tones embedded in overtones are amplified simultaneously. This low, rhythmic, wordless vocal style accompanies traditional call and response or group vocal songs. It also accompanies party songs and dances, adding a musical element that is distinctly Xhosa.

http://www.folkways.si.edu/explore_folkways/throat_singing.aspx

Mark van Tongeren, an ethnomusicologist, gives a throat-singing lesson, THE NETHERLANDS

Video

Uploaded on Jul 30, 2009
… From the 2002 Smithsonian Folklife Festival. For those who think the human voice can produce only one note at a time, the resonant harmonies of throat-singing are surprising. In throat-singing, a singer can produce two or more notes simultaneously through a specialized vocalization technique taking advantage of the throats resonance characteristics. Singers use a form of circular breathing which allows them to sustain multiple notes for long periods of time. Young Tuvan singers are trained from childhood through a sort of apprentice system to use the folds of the throat as reverberation chambers. Mark van Tongeren, an ethnomusicologist specializing in khöömei throat-singing, teaches the technique. To hear more throat-singing check out the album “Tuva: Voices from the Center of Asia” at http://www.folkways.si.edu/albumdetai… To learn more about Smithsonian Folkways visit http://www.folkways.si.edu To find out more about the Smithsonian Folklife Festival visit http://festival.si.edu/ The content and comments posted here are subject to the Smithsonian Institution copyright and privacy policy (www.si.edu/copyright/). Smithsonian reserves the right in its sole discretion to remove any content at any time.