Tag Archives: hanoi

Tran Quang Hai sings The Ode to Joy with overtones in one breath, HANOI, VIETNAM , VAN MIEU TEMPLE , 5.04.2011

Standard

Tran Quang Hai sings The Ode to Joy with overtones in one breath, HANOI, VIETNAM , VAN MIEU TEMPLE , 5.04.2011

Ajoutée le 4 avr. 2011

Trần Quang Hải sings the Ode to Joy with overtones in one breath at Văn Miếu Temple in Hà Nội, Việt Nam

Tran Quang Hai sings The Ode to Joy at Chùa Một Cột, Hanoi, VIETNAM,29.07.2010

Standard

Tran Quang Hai sings The Ode to Joy at Chùa Một Cột, Hanoi, VIETNAM,29.07.2010

Ajoutée le 1 août 2010

TRẦN QUANG HẢI singswith overtone singing style The Ode to Joy, from the 9th Symphony by Beethoven at The One Column Pagoda (CHÙA MỘT CỘT) in Hà Nội, Việt Nam , on July 29 2010

Tran Quang Hai sings The Ode to Joy with overtones in one breath , VĂN MIẾU, HANOI, VIETNAM

Video

Trần Quang Hải sings the Ode to Joy with overtones in one breath at Văn Miếu Temple in Hà Nội, Việt Nam

Trần Quang Hải hát bài “Ca Khúc Niềm Vui” trích đoạn của Giao Hưởng số 9 của Beethoven bằng kỹ thuật hát đồng song thanh tại Văn Miếu , Hà Nội, ngày 5 tháng 4, 2011