Category Archives: tranquanghaI’s videos

TRẦN QUANG HẢI giải thích hát đồng song thanh bằng tiếng Việt

Standard

TRẦN QUANG HẢI giải thích hát đồng song thanh bằng tiếng Việt

Published on Sep 26, 2009

Trần Quang Hải giải thích cách hát đồng song thanh qua sự hỗ trợ của máy đo bồi âm (Overtone Analyzer) do Bodö Maass sáng chế rra . Sau đó dẫn chứng với bài dân ca Việt Nam “Cò lả” và bài “the Ode to Joy” (trích Giao hưởng số 9 của Ludwig Van Beethoven. Thu hình ngày 26 tháng 9, 2009 tại Limeil Brévannes, Pháp

TRAN QUANG HAI sings overtones in front of a cow in NORWAY

Standard

TRAN QUANG HAI sings overtones in front of a cow in NORWAY

Tran Quang Hai made an experiment of singing overtones in front of a cow at the Norsk Folke Museum, Bygdoy, Norway to see the cow’s reactions .
Filmed at the Norsk Folke Museum, August 15, 2009 by tran quang hai himself
Date de publication : 01/09/2009

Singing CHAKRAS with OVERTONES and Spectral Analysis by TRAN QUANG HAI

Standard

Uploaded on Feb 22, 2009

Trân Quang Hai showed the spectrum of 7 CHAKRAS thanks to the software Overtone Analyzer.

(website: http://sygyt.com)

Filmed in Limeil Brevannes, France, Sunday 22 February 2009